Karakteristikat

Servis i specializuar

Riparime i të gjithë modeleve celulare.

Smartphonë

iPhone, Samsung, Huawei, Lenovo, etj.

Aksesorë

Shumëllojshmëri aksesorësh për celularin tuaj.

Zhbllokime

Zhbllokim rrjeti për çdo model iPhone & Samsung.

Programime

Programime për të gjithë modelet e celularëve.

Rifabrikim ekranesh

Rifabrikim ekranesh me aparatura të kohës për të gjithë modelet e celularëve.